تبلیغات
 ♱ MY Café ♱ - مدرسان شریف

کجا برم دسشویی؟مدرسان شریف

غذا چی بخورم؟مدرسان شریف

کجا برم جوک بخونم؟مدرسان شریف

با چه تیپی برم بیرون؟مدرسان شریف

با کی ازدواج کنم؟مدرسان شریف

چی؟مدرسان شریف

کی؟مدرسان شریف

کجا؟مدرسان شریف

ها؟مدرسان شریف

کوفت؟مدرسان شریف

درد؟مدرسان شریف

مرگ؟مدرسان شریف

تلفن:29دوتا 6
طبقه بندی: جــمــلــاتـ خــنــده دار،
تاریخ : چهارشنبه 23 مرداد 1392 | 11:46 ب.ظ | نویسنده : *مــــائــــده* | نظرات

  • paper | زرین باکس | ام جی